เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และเรื่อง เลื่อนนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2558  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  -  2  มีนาคม  2558  มีกำหนด  30  วัน  และได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  21  ประจำปี  พ.ศ. 2558  ในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  09.30  น.   ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และเรื่อง เลื่อนนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ