เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
แผนพัฒนาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ประจำปี  2557  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ