เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนโยธินนุกูล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auciton)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนโยธินนุกูล ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิืกส์ (e-Auction) รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนโยธินนุกูล  จำนวน  1 โครงการ  ลักษณะเป็นอาคารส้วมแบบ คสล.ชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องลอนคู๋ ขนาด 10 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนโยธินนุกูล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auciton)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ