เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนโยธินนุกูล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนโยธินนุกูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) รายละเอียดดังนี้ โครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนโยธินนุกูล จำนวน 1 โครงการ  ลักษณะเป็นอาคารส้วมแบบ คสล.ชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 10 ห้อง  จำนวน 1 หลัง (รหัส สน.ศท.ส.10) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย  ตามราบละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนโยธินนุกูล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ