เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนโยธินนุกูล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน  4 ชั้น  12  ห้องเรียน  โรงเรียนโยธินนุกูล  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  รายละเอียดดังนี้ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล (ใต้ถุนโล่ง)  แบบแผ่ (รหัส สน.ศท.4/12) ขนาดพื้นที่ที่ไม่น้อยกว่า 1,956.50  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ราคากลาง 9,496,000.- บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนโยธินนุกูล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ