เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

ตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์  2557  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2557  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  2558  ถึงวันที่  2  มีีนาคม  2558  จำนวนวันประชุม  30  วัน  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ