เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกสอนภาษาต่างประเทศ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยโรงเรียนโยธินนุกูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น) ตามโครงการจัดสอนเสริมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโยธินนุกูล ปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๗ คน ดังนี้
๑.จ้างเหมาสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ คนๆ ละ ๑๓๕,๔๕๐. บาท
๒.จ้างเหมาสอนภาษาจีน จำนวน ๒ คนๆ ละ ๑๓๕,๔๕๐. บาท
๓จ้างเหมาสอนภาษาเกาหลี จำนวน ๑ คนๆ ละ ๑๓๕,๔๕๐. บาท    
๔.จ้างเหมาสอนภาษาญี่ปุ่น      จำนวน ๑ คนๆ ละ ๑๓๕,๔๕๐. บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกสอนภาษาต่างประเทศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ