เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ ประกาศวันที่ 10 พ.ย.57 รายละเอียดดังนี้
1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนโรงเรียนโยธินนุกูลจำนวน 1 โครงการ
2.โครงการสร้างอาคารส้วม โรงเรียนโยธินนุกูล จำนวน 1 โครงการ
3.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนโยธินนุกูล จำนวน 1 โครงการ
4.โครงการสร้างอาคารส้วม โรงเรียนโยธินนุกูล จำนวน 1 โครงการ
ขอยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

    เอกสารประกอบ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ