เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนโยธินนุกูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนโยธินนุกูล  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน  1  โครงการ  ลักษณะเป็นอาคารส้วมแบบ คสล. ชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 10 ห้อง  จำนวน  1 หลัง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนโยธินนุกูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ