เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม มีความประสงค์ที่จะดำเนินสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน 181 คน ในอัตตรา คนละ 20 บาท จำนวน 82 วันทำการหรือเท่าที่ดำเนินการจริงแต่ไม่เกิน 82 วันทำการ ราคากลาง 296,840 บาท(สองแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ