เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศโรงเรียนโยธินนุกููล เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  โดยโรงเรียนโยธินนุกูล  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยยินนุกูล  สำหรับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557  ตามประกาศสอบราคาลงวันที่  7  ตุลาคม  2557  งบประมาณ  1,468,280.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  7 - 20  ตุลาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศโรงเรียนโยธินนุกููล เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ