เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

    รายละเอียดข่าว

สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จึงนัดประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

    เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ