เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น.

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ