เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกุล

    รายละเอียดข่าว

ด้วยโรงเรียนโยธินนุกุล ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกุล ชั้นปฐมวัยปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วงเงินงบประมาณ 1,596,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2557 และจะเปิดซองในวันที่ 9 เมษายน 2557 ตามเอกสารที่แนบ

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกุล
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ