เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2556
วันที่  23  กันยายน  2556  เวลา  14.00  น.
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ชั้น 3


    เอกสารประกอบ ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ