เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556
สิ่งที่แนบมาด้วย
        1. สำเนาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

    เอกสารประกอบ ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ