เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


นัดประุชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
สิ่งที่แนบมาด้วย
 ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
๒. สำเนาประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
๓. สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๔. สำเนาการขอเสนอญัตติและเอกสารโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

    เอกสารประกอบ นัดประุชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ