เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
สิ่งที่แนบมาด้วย
๑. สำเนาประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
๒. สำเนาประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
๓. แบบตอบรับการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
๔.สำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

    เอกสารประกอบ ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ