เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA


รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 2564 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2021 สาระสาคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

   

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 2564 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2021 สาระสาคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2564

http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?_mode=read&ebookColum=6253#/page/1    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 2564 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2021 สาระสาคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ