เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556

    รายละเอียดข่าว

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของประจำปี พ.ศ. 2556
รายละเอียดตารมเอกสารที่แนบมา

    เอกสารประกอบ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ