เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 31 พฤษ๓าคม 2565

    รายละเอียดข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามาัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565     เอกสารประกอบ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 31 พฤษ๓าคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ