เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA


แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้าน1

    รายละเอียดข่าว

แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้าน1
 


    เอกสารประกอบ

แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้าน1
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้าน2
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้าน3
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้าน4
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้าน5
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ