เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "สรุปผลจิตเวชของผม" [ 22 ก.พ. 2565 ]146
2 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย" [ 22 ก.พ. 2565 ]136
3 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ" [ 22 ก.พ. 2565 ]141
4 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน" [ 22 ก.พ. 2565 ]149
5 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง" [ 22 ก.พ. 2565 ]139
6 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ผมคับข้องใจครับ" [ 26 ต.ค. 2564 ]209
7 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอวิดิโอการจัดงาน" [ 26 ต.ค. 2564 ]206
8 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์" [ 25 ต.ค. 2564 ]211
9 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ?" [ 25 ต.ค. 2564 ]201
10 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอร้องทุกข์การประเมินครับ" [ 25 ต.ค. 2564 ]216
11 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอประเมินใหม่นะ" [ 10 ก.ย. 2564 ]201
12 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ข้อมูลประกันสังคม" [ 10 ก.ย. 2564 ]281
13 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ" [ 10 ก.ย. 2564 ]218
14 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอดูคะแนนสอบตัวเอง" [ 10 ก.ย. 2564 ]210
15 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "โครประเมินเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา" [ 10 ก.ย. 2564 ]196
16 ประกาศเทศบาลเรื่องแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]259
17 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]211
18 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 27 ก.พ. 2562 ]214
19 ประกาศเทศบาลเรื่องมาตราการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 27 ก.พ. 2562 ]204
20 ประกาศเทศบาลเรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]191
 
หน้า 1|2