เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์


๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้สำหรับการดำรงชีวติในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05
2022-05-04