เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


4 มีนาคม 2564 โครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง


วันพฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา
นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมพร้อมด้วย นางสุจิตรา หลอมประโคน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมพิธีปล่อยชบวนรถน้ำ
ภายใต้โครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05
2022-05-04