เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


12 ม.ค 64 พบปะ ม.7


วันที่ 12 มกราคม 2564
เวลา 14.00 น.
นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรี
ตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่
เยี่ยมเยียน พบปะ พี่น้อง ม.7 ต.หนองไผ่ล้อม เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2564

2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05
2022-05-04