เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


4/12/63 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.

นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นประธาน ในการจัดงาน โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ประธานชุมชน ตัวแทนชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เข้าร่วมพิธี โดยมีกิจกรรม
- พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้
- พิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- พิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- พิธีมอบโล่พ่อดีเด่น
-กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น
-ชมนิทรรศการภาพวาด/การแสดงวาดภาพ จากนักเรียนโรงเรียนโยธินนกูล

ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 (บุ่งตาหลั่วตอนล่าง)

2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15