เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


13/11/63 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
นางนงนุช วันผักแว่น
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม
เป็นประธานในการเปิดการประชุม
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตำบลหนอไผ่ล้อม ครั้งที่ 1/2563
โดยได้รับเกียรติจาก
นายกิตติธัช ฟูจิตร์
ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา
นาวาอากาศเอกหญิงดรุณี รัตนา
รองนายกเทศมนตรี
นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจากชุมชน ร่วมประชุมปรึกษาหารือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ณ ห้องประชุมชั้น 3
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01