เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


17/11/63 ประชุมสภาเทศบาลหนองไผ่ล้อม


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
นางเบญจวรรณ วะลัยศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
โดยมีคณะผู้บริหารประกอบด้วย
นางนงนุช วันผักแว่นและ นาวาอากาศเอกหญิงดรุณี รัตนา รองนายกเทศมนตรีฯ

นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลฯ นายพิทักษ์ สมบูรณ์
รองปลัดเทศบาลฯเลขานุการสภา
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่
ร่วมประชุม

2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15