เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับ พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามตามในระยะเวลาตามเหมาะสม

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05