เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับ พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามตามในระยะเวลาตามเหมาะสม

2023-05-31
2023-05-23
2023-02-22
2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04