เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


20 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหนองไผ่ล้อม ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคี ระเบียบวินัย และให้เกิดการพัฒนาคน การสร้างรากฐานที่ดีในสังคมและอนาคตของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

 

2023-11-30
2023-11-22
2023-11-20
2023-10-25
2023-10-19
2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12