เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


20 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหนองไผ่ล้อม ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคี ระเบียบวินัย และให้เกิดการพัฒนาคน การสร้างรากฐานที่ดีในสังคมและอนาคตของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

 

2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04