เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ดูดโคลนกองบิน


  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายงานให้ โดยผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถดูดสิ่งปฏิกูล บริเวณ ชุมชนพิทักษ์เวหา กองบิน 1 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07