เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ทำความสะอาดลานม้าเดิน


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. Big Cleaning day นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายภารกิจจัดกิจกรรม Big Cleaning day โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองช่าง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดหญ้าและเก็บขยะ ให้น่าอยู่ สวยงาม ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณ โดยรอบลานม้าเดิน บุ่งตาหลั่วตอนล่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07