เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ทำความสะอาดลานม้าเดิน


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายงานให้ ผู้อำนวยการกองพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดหญ้าและเก็บขยะ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณ ลานม้าเดิน บุ่งตาหลั่วตอนล่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา





2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07