เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


งานป้องกันฯ ฝึกอบรมทบทวนความรู้ และ ทักษะการปฏิบัติงาน


วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษฒภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายงานให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมฝึกอบรมทบทวนความรู้ และ ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความชำนาญ และ เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ เมื่อมีเหตุสาธารณภัยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
บริเวณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9 (ศาลาแดง) เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07