เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ดูดโคลนชุมชนพิทักษ์เวหา กองบิน 1


วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นให้กำลัง พนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูดสิ่งปฏิกูล บริเวณ ชุมชนพิทักษ์เวหา กองบิน 1 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07