เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


เข้ารับการตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม
เข้ารับการตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำไปใช้ในการ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 2
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักร้อย

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07