เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ตรวจสถานกิจการตามมาตรการเฝ้าระวัง โควิด-19


19 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม
นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ กิจการ ตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บริเวณ หมู่ที่ 2 ร้านพริ้วบาร์ ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07