เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


มอบสิ่งของผู้กักตัว


  วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนกรณีผู้กักตัวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
บริเวณ ชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07