เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ตรวจสถานที่กิจการตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19


19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ กิจการ ตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บริเวณ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 3 สถานที่ ดังนี้
1. มินิบิ๊กซี สาขาหน้า รพ.ค่ายสุรนารี
2. วิซโก้ สาขาหน้า รพ.ค่ายสุรนารี
3. ร้านอาหารเจ๊น้อยกระโทก

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07