เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ขจัดเชื้อโรค ต้านโควิด 19 “ Big Cleaning Day ”


วันที่ 13 มกราคม 2565
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันขจัดเชื้อโรค ต้านโควิด 19 “ Big Cleaning Day ” โดยมีบุคลากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมใจกันทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ
โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยง อาทิ เช่น ราวบันได มือจับประตู ฯลฯ
บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07