เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2556


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.เพศหญิง และโสด
2.อายุระหว่าง 17-25 ปี
3.ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
4.มีบุคลิกภาพ รูปร่าง หน้าตาดี
5.มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา หรือกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
หรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
การรับสมัคร ( รับสมัคร 3 วัน เวลา 09.00 น.- 16.00 น.)
เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
สถานที่รับสมัคร
ติดต่อขอรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 044-934036 ต่อ 106
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอ (ผู้จัดการกองประกวด) 081-7607400
หลักฐานในการสมัคร
1.ใบสมัครของทางกองประกวด กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด (เห็นหน้าชัดเจน) จำนวน 2 ใบ (เต็มตัว 1 ใบ / ครึ่งตัว 1 ใบ)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
5.สำเนาบัตรศึกษา (**กรณีกำลังศึกษาอยู่ ขอสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา)
เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท มงกุฎ สายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 30,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 25,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 20,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 15,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รางวัลขวัญใจชาวโคราช 20,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05
2022-05-04