เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่1/2564


26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทสบาลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมเทอร์มินอล ฮอล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01