เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ฝึกอบรมระเบียบแถว และ ฝึกเทคนิคการใช้หัวฉีดดับเพลิงในการเข้าระงับเหตุ โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครราชสีมา


26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายงานให้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อม พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมฝึกอบรมระเบียบแถว และ ฝึกเทคนิคการใช้หัวฉีดดับเพลิงในการเข้าระงับเหตุ โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครราชสีมา ที่มาให้ความรู้การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ นำความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ต่อไป

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01