เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


สมาคมสันนิบาทแห่งประเทศไทย มอบชุดตรวจสอบคัดกรอง Repid-antigen test และ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ชุด PPE) ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม


25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น.
เนื่องจาก#สมาคมสันนิบาทแห่งประเทศไทย มอบชุดตรวจสอบคัดกรอง Repid-antigen test และ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ชุด PPE) ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม รองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ณ ห้องนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01