เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01