เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล(PPE: (Personal Protective Equipment) แด่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อมอบให้ก้บเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่


22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล(PPE: (Personal Protective Equipment) แด่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อมอบให้ก้บเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ณ บริเวณชั้น 2 ห้องนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-22