เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล(PPE: (Personal Protective Equipment) แด่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อมอบให้ก้บเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่


22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล(PPE: (Personal Protective Equipment) แด่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อมอบให้ก้บเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ณ บริเวณชั้น 2 ห้องนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01