เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


3 กุมภาพันธ์ 2565 ทำความสะอาดลานม้าเดิน


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ ฉีดพ่นน้ำ ล้างทำความสะอาด บริเวณ โดยรอบลานม้าเดิน บุ่งตาหลั่วตอนล่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

 

 

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07