เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม


นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของ กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาให้ กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม ให้ดียิ่งๆขึ้นไป
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05
2022-05-04