เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กอ่อน ก่อนวัยเรียน บชร.2


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมด้วย พล.ต. มารุต ลิ้มเจริญ ผบ.บชร2 ร่วมตรวจเยี่ยม ศูนย์เด็กเล็ก บชร.2 เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บชร.2 ให้มีมาตรฐานเดียวกัน กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมต่อไป
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05
2022-05-04